Choose language

SprutCAM Robot

A single environment for the offline programming (OLP) of industrial robots.
An efficient robot machining solution for the rapid creation of complex collision-free 3D movements in native 6 or more axes code (5 to 6 axis transformations are not required)

SprutCAM 10 Robot

 

Workflow process in SprutCAM Robot - SATURN Chair project by KRAS BOSH STUDIO, UK

Join SprutCAM group on Facebook
Join SprutCAM group on LinkedIn

What's New
INSTALL NOW
PDF brochure
Feature list

Get free SprutCAM Robot for EDU

SprutCAM Robot дава възможност да се създават и проверяват програмите в автономен режим, без да се използва самия робот за тази цел.

SprutCAM Robot е инструмент за бързо изчисляване на сложни 3D движения на роботите без колизии и за постигане на по-добро качество на изделието.

SprutCAM Robot е решение, което позволява ефективното използване на Fanuc, Kuka, Staubli, Yaskawa Motoman, Toshiba, Mitsubishi, Nachi, ABB и други промишлени роботи в тази област на обработка, където традиционно се използват скъпи 5-осни обработващи центри.

 

Offline robot programming workflow Offline robot programming for milling with 8 axis continuous Laser welding features in SprutCAM Robot v10
Offline robot programming workflow Offline robot programming for milling with 8 axis continuous Laser welding features in SprutCAM Robot v10

 

Main advantages and benefits:

 • Improved productivity thanks to offline programming (reduction of robot idle periods and reduction of programming costs)
 • Much faster than programming by teaching (without teaching points)
 • Easy programming of robots with rotary tables, robots on rails
 • Automatic optimization and search for collision-free motions
 • Realistic machining simulation and verification
 • Generation of robot’s native NC code
Rotary milling of sculpture with SprutCAM Robot for KUKA Fiberglass trimming with KUKA robot programmed with SprutCAM Welding with SprutCAM Robot for Motoman Yaskawa robot
Rotary milling of sculpture with SprutCAM Robot for KUKA Fiberglass trimming with KUKA robot programmed with SprutCAM Welding with SprutCAM Robot for Motoman Yaskawa robot
 

SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation - Staubli, Kuka, etc

Генериране пътя на инструмента

Пътищата за обработка на на 3D модели с промишлени роботи са генерирани с помощта на всички стратегии за механична обработка, прилагани за традиционните машини с цифрово управление,  с отчитане на специфичната кинематика на робота

 • Roughing tool paths: parallel, equidistant, high-speed, adaptive roughing, roughing plane, roughing rotary machining, hole machining and many others
 • Finishing tool paths: finishing waterline, plane, scallop (3d constant step over), morph, rotary machining, 5 axis surfacing
 • Contouring tool paths: 2D, 3D & 5D contouring 

All tool paths are generated taking into account the specific robot kinematics. The robot’s additional sixth and other degrees of freedom can be optimized either automatically or manually to extend the reach zone, avoid collisions or improve machining conditions.

SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation (Staubli, Kuka, etc) SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation (Staubli, Kuka, etc) SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation (Staubli, Kuka, etc) SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation (Staubli, Kuka, etc)

Библиотеки

SprutCAM Robot предлага в своята библиотека модели на следните производители: Fanuc, KUKA, Stäubli, Yaskawa Motoman, Toshiba, Mitsubishi, Nachi, ABB и други. MachineMаker е приложение, което дава възможност на потребителя самостоятелно да генерира кинематични 3D модели на индустриалните роботи и да ги добавя към съществуващата библиотека.

SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation (Staubli, Kuka, etc)

 

8 axis milling of sculpture with SprutCAM Robot for KUKA Milling and hole machining with KUKA robot programmed with SprutCAM Furnutire cutting programming with SprutCAM Robot for KUKA
8 axis milling of a sculpture with SprutCAM Robot for KUKA Fiberglass trimming with KUKA robot programmed with SprutCAM Furnutire cutting programming with SprutCAM Robot for KUKA

 

Applications

SprutCAM Robot applications include:

 • Milling (Stone / Wood / Foam / Resin)
 • Deburring / Trimming
 • Grinding / Polishing
 • Сutting (Plasma / Laser / Waterjet / Knife)
 • Welding
 • Painting / Spray Coating
 • Dispensing 

 

Sculpture milling programming with SprutCAM Robot for Yaskawa Motoman Double synchronous milling for robots KUKA Milling with SprutCAM Robot for rail with Fanuc robot
Sculpture milling programming with SprutCAM Robot for Yaskawa Motoman Double synchronous milling for robots KUKA Grinding programming by SprutCAM Robot for Denso robot

 

Позициониране на робота

Програмирането на робота в SprutCAM Robot се извършва с отчитане на начина на позициониране, фиксирането в пространството - вертикално, хоризонтално или друго.

 

Multiaxis milling MDF mold with SprutCAM Robot for KUKA Part to tools machining with SprutCAM Robot for KUKA robot Double spindle woodworking milling programmed with SprutCAM Robot for KUKA robot
Multiaxis milling of a MDF mold with SprutCAM Robot for KUKA Part to tool machining with SprutCAM Robot for KUKA robot Double spindle woodworking milling programmed with SprutCAM Robot for KUKA robot

 

Симулация на рязане

To guarantee the generated tool paths are error-free and efficient, SprutCAM Robot offers an advanced module for machining simulation. Machining simulation in SprutCAM features:

 • Precise ‘real life’ robot kinematics simulation
 • Material removal simulation
 • Mechanical collisions detection
 • Part gouging detection
 • Robot singularities and out of reach zone detection

SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation (Staubli, Kuka, etc)

 

Milling programming with SprutCAM Robot for Staubli RX160L Offline programming for plasma cutting with KUKA Machining with SprutCAM Robot for Yaskawa Motoman
Staubli RX160L milling programming with SprutCAM Robot Offline programming of plasma cutting with KUKA Machining with SprutCAM Robot of Yaskawa Motoman

 

Постпроцесиране

Вграденият генератор на постпроцесори дава възможност да се създават или редактират постпроцесори за системите за контрол на всеки производител, независимо от броя на осите на движение, участващи в машинната обработка.

 

5 axis cutting with SprutCAM Robot for ABB robot Milling Tubes with SprutCAM Robot for Staubli robot Fiberglass cutting programmed with SprutCAM Robot for KUKA robot
5 axis cutting with SprutCAM Robot for ABB robot Part to tools machining with SprutCAM Robot for KUKA robot Fiberglass cutting programmed with SprutCAM Robot for KUKA robot

 

Допълнителни оси

Програмата за контрол се изчислява с отчитане на линейни оси и осите на устройства за позициониране на детайла в зоната на работа на робота. Това дава възможност за обработка на дълги части или поредна обработка на няколко части, разположени в зоната на работа. 

 

SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation (Staubli, Kuka, etc) SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation (Staubli, Kuka, etc) SprutCAM Robot is efficiency CAM software technology of robotic solution for offline NC programming of industrial robots cell with full machining control by any axis and programming simulation (Staubli, Kuka, etc)
6 axis Staubli TX200 robot programming Machining simulation for KUKA KR500 Robot SprutCAM in Vienna University of Technology

 

 

Aluminum milling and hole machining with SprutCAM Robot for Staubli robot Milling of equipment for orthopedics with SprutCAM Robot for KUKA robot with double tables COMAU programming with SprutCAM Robot
Aluminum milling and hole machining with SprutCAM Robot for Staubli robot Milling of equipment for orthopedics with SprutCAM Robot for KUKA robot with double tables COMAU programming with SprutCAM Robot

 

Кликнете за да изтеглите пълна версия на SprutCAM Robot за 30 дневно използване

Download SprutCAM Robot

Feature list

 

 

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Обади се